Home About Press Clubs Multimedia Contact Us Staff Mail

Sida na UTPC wakutana kujadili Mpango Kazi na Bajeti wa mwaka 2020.

29-Nov-19

Katika kikao kilichofanyika jana katika ofisi za UTPC Mwanza, Ofisa wa Sida Bw. Stephen Chimalo, alikutana na Sekretarieti ya UTPC ikiongozwa na Mkurugenzi wake Bw. Abubakar Karsan ili kujadili Mpango Kazi na Bajeti ambao unafadhiliwa na Sida kupitia Mpango Mkakati 2016 – 2020.

Mpango kazi huu wa 2020, ulijadiliwa kwa kulinganishwa na Mpango Kazi 2019 ambao unamalizika mwezi Disemba mwaka huu.

Pamoja na mambo mengine, kikao hicho pia kilijadili kuhusu Mpango Kazi wenye shughuli za ziada ambazo zitaombewa fedha kwa mfadhili mwengine.